เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล   จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และเพื่อจะได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นโอกาสที่ดีในการที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมประสานพลังความสามัคคี รวมพลัง
จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน และทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัยผ้า ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และผู้พิการ ในเขตเทศบาล เมืองลำพูน จำนวน 217 ชุด