จิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะ สวนม่วนใจกู่ช้างกู่ม้า เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

จิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณะสวนม่วนใจกู่ช้างกู่ม้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ ในห้วงเดือนมิถุนายน และเพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสา จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะสวนม่วนใจกู่ช้างกู่ม้า ซึ่งเป็นพื้นที่ในการใช้ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน ที่มีความร่มรื่น สวยงาม และอยู่ใกล้กับโบราณสถาน “กู่ช้าง-กู่ม้า” สถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน