ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณรอบเมืองนอกและบริเวณในเขตเทศบาล)