รายงานผลการดำเนินงาน สถานีปรับคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2562