ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563