โรงรับจำนำเทศบาลเมืองลำพูน ลดอัตราดอกเบี้ย ต้อนรับเปิดเทอม พร้อมปรับมาตรการรูปแบบใหม่ New Normal เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

สถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นที่ไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.125 บาท/เดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาท/เดือน เพื่อช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งผู้ปกครองต้องใช้เงินเพื่อจ่ายค่าเทอมให้กับบุตรหลาน ซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันการใช้บริการสถานธนานุบาลหรือ
โรงรับจำนำ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บริการได้สะดวก และดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ถือว่าเป็นทางออกที่ดีของผู้ที่ขัดสนหรือต้องการใช้เงินด่วน สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน สามารถไปใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองลำพูน ได้ที่ 175/11 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1071 โดยเปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ New Normal ที่มีมาตรการ Social distancing มีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างใช้บริการอยู่ในสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลำพูน