คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน มอบชุดนักเรียนใหม่ให้น้อง ต้อนรับเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน มอบเครื่องแต่งกายนักเรียน อาทิ ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง รองเท้า ฯลฯ ให้กับเด็กที่ขาดแคลนเครื่องแต่งกายนักเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ นักเรียนในชุมชนไก่แก้ว จำนวน 5 ราย, นักเรียนในชุมชนจามเทวี จำนวน 4 ราย, นักเรียนในชุมชนสันป่ายางหลวง จำนวน 3 ราย, นักเรียนในชุมชนหนองเส้ง จำนวน 1 ราย และนักเรียนในชุมชนพระคงฤาษี จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 14 ราย เข้ารับมอบเครื่องแต่งกายนักเรียน เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องแบบในการไปเรียนหนังสือ

โดยกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินส่วนตัว เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนมอบให้แก่เด็กนักเรียนขาดแคลน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย