ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก