เทศบาลเมืองลำพูนร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน  และวัดสันป่ายางหลวง โดยประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  และรับฟัง พระธรรมเทศนา เป็นการทำนุบำรุงสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

การถวายเทียนพรรษาถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่ เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ  ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงาม และเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจ ของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา