เทศบาลเมืองลำพูน มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านค้าลดใช้ ลดให้ ถุงพลาสติกถุงหิ้ว”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นางทรงศรี ถาวรวรานนท์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายประหยัด สุทธิแสน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหลวย พร้อมทั้งคณะทำงาน มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านค้า ลดใช้ ลดให้ ถุงพลาสติก ถุงหิ้ว” ตามมาตรการงดจ่ายถุงพลาสติกทุกวันพุธ จำนวน 10 ร้าน โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นเขตเทศบาลฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการจัดการขยะต้นทาง

โดยเน้นการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก คือ ประชาชน ‘ลดรับ’ ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกทุกชนิด โดยเฉพาะเวลาซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพียงไม่กี่ชิ้น ก็สามารถถือกลับเองหรือใส่รวมในกระเป๋าได้  หรือการเลือกใช้สิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า กระเป๋า ย่าม ตะกร้า ปิ่นโต และกล่องข้าวแทน ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าก็เน้น ‘ลดให้’ หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้อื่น เปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายยาก มาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงกระดาษ กล่องชานอ้อย ฯลฯ และวิธีการลดถุงพลาสติกที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ ‘ลดใช้’ การเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาด เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ