ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2563