ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการเลือกสรร ตำแหน่ง ปฏิบัติงายเก็ยค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์