บรรยากาศ ประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ , นายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน  คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนงาน และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

************************