เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติธรรม โครงการธรรมะสัญจร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ วัดสันป่ายางหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน และพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) พร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ตามโครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมเทศนา และนำธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจร ภาคพรรษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในพื้นที่ตำบลในเมือง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง โดยการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในภาคส่วนต่างๆ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตักบาตร และฟังเทศน์ ในวันพระ และเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน