เทศบาลเมืองลำพูนร่วมตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ  2563 นำโดย ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯในโอกาสลงพื้นที่ตรวจนวัตกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้