เทศบาลเมืองลำพูน เร่งกำจัดวัชพืชน้ำในคูเมือง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองให้สวยงาม

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกันกำจัดวัชพืชประเภทลอยน้ำ เช่น จอก แหน ผักตบชวา บริเวณคูเมืองในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ แก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำ เนื่องจากวัชพืชน้ำมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หากแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ปิดบังแสงที่ส่องลงท้องน้ำ ทำให้พืชน้ำประเภท สาหร่ายและแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำไม่สามารถสังเคราะห์แสงและเติบโตได้ นอกจากนี้จะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียจากการเน่าเปื่อยของจอกแหนที่มีจำนวนมากเกินไป รวมทั้งขัดขวางประสิทธิภาพการไหลของน้ำ เทศบาลฯจึงมีการดูแลและกำจัดวัชพืชน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมพืชน้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ อันเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด ร่วมสร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกที่ดีไม่ทิ้งขยะลงน้ำหรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อร่วมกัน ส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่อย่างยั่งยืน