ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)