เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม 5 ส (Big cleaning day)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมกิจกรรม 5 ส (Big cleaning day) ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยมีการทำความสะอาด ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา ตามหลักการของกิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่บริการประชาชน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาติดต่อใช้บริการจากเทศบาลเมืองลำพูน