ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนบ้านหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)