ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณสี่แยกเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)