ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมยกระดับขอบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ของเดิม แลพยกขอบบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บ่อ ถนนจามเทวี ซอย 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)