เทศบาลเมืองลำพูนร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2563 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2563 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดย ดร. พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมิน และรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน  ซึ่งคณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของนวัตกรรมต่าง ๆ ณ โรงเรียนเทศบา]สันป่ายางหลวงและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทำให้เทศบาลเมืองลำพูนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่จากคณะกรรมการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก