ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และวัน เวลา สถานที่ที่จะทำการคัดเลือก