เทศบาลเมืองลำพูน จัดงาน “ฮอมปอย ฮ้อยใจ๋” สลากย้อมยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก

เทศบาลเมืองลำพูน จัดงาน “ฮอมปอย ฮ้อยใจ๋” สลากย้อมยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นส่วนสำคัญของงานประเพณีทานสลากภัตร ซึ่งเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา คนล้านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 “สลากย้อม” เป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว และเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย และยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับ หรือถวายทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไว้สำหรับตัวเองในภายภาคหน้า ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้แต่งดาต้นสลากย้อมของเทศบาลฯ ร่วมกับชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้กับเมืองลำพูน