เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานครู และพนักงานเทศบาล ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ประจำปี 2563 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และนำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นถวายมาลัยข้อพระกร และถวายผลไม้  9 ชนิด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป  ซึ่งกำหนดเอาวันทางจันทรคติ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563