ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถนำเที่ยว ขนาด 20 ที่นั่ง (4ล้อ) พร้อมพื้นที่สำหรับรถเข็นวิลแชร์ 2 ตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)