เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวเทศกาล ‘โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ 2563

เมื่อค่ำวันที่ 14 กันยายน 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยความร่วมมือระหว่างวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางลำพูน ร่วมกันขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่ 12 กันยายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31ตุลาคม  2563 นักท่องเที่ยวสามารถร่วมบูชาและถวายโคมได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และและลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

ทั้งนี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และได้เตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

‘เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีการฝึกสอน ส่งเสริมการทำโคมล้านนา สร้างอาชีพและสร้างรายให้ให้กับชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวเมืองลำพูน เมืองบุญหลวงของล้านนา พร้อมบูชาประทีปโคมไฟ จุดสว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวง