เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาล ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรอบเมืองนอก จังหวัดลำพูน ซึ่งมีตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ นายถิรพงศ์ กษิรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ , นายภราดร ศรีประสาท รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และนายอุเทน พรมอิ่นคำ รองผู้อำนวยการกองจัดโครงการ 2 ฝ่ายบริการโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้ดำเนินการบนถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนถึงเชิงสะพานท่านาง ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร โดยการนำเสาไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆลงใต้ดิน หรือที่เรียกว่าระบบเคเบิลใต้ดินซึ่งจะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว ทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองลำพูน ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป