เทศบาลเมืองลำพูนพร้อมใจขับร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมตั้งแถวเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทย เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 103 ปี ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันสง่างามเป็นเอกลักษณ์ สมดังอัตลักษณ์ของชนชาติไทย

สำหรับวันธงชาติไทย (Thai National Flag Day) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย( Thai National Flag Day) แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้ง ยังได้กำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชักธง หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักธงและประดับธงชาติ ณ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถานด้วย

สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 นี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค ด้วยความเคารพยึดเหนี่ยวในศูนย์รวมของชาติ