เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 2563 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ  ตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยพระภิกษุและสามเณรร่วมรับบิณฑบาตจำนวน 99 รูป นำโดย ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์  โดยเส้นทางการรับบิณฑบาตในครั้งนี้ เริ่มจากวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เลี้ยวขวาไปตามถนนรอบเมืองนอก  ถึงสี่แยกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพาน ท่าขาม จากนั้น เลี้ยวขวาไปตามถนนวังขวา ถึงสามแยกร้านทองเยาวราช  เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอินทยงยศ และสิ้นสุดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ทั้งนี้  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึง นายสิริวุฒิ คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ กันอย่างเนืองแน่น ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่ว่าเป็นวันที่  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาแล้ว โดยพระองค์ได้เสด็จลงมา  ยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสส์ใกล้กับเมืองพาราณสี เมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็พากันมาทำบุญ ตักบาตร   และถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน