เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี

เมื่อค่ำวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครู พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิดเทศกาลโคมหลากสี สักการะพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และสักการะพระนางจามเทวี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่โคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวี

เทศกาลโคมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน การถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุหริภุญชัยนั้น เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาต่อองค์พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูนและประชาชนทั่วไป และเป็นการถวายโคมเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถมาร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคมแสนดวง และประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นเมืองบุญแห่งล้านนาของนครหริภุญชัย ที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนานกว่า 1,300  ปี โดยสามารถร่วมบูชาและถวายโคม ได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563