เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า  ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด วางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงตรากตรำพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้