ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์ประกวดปล่อยโคมลอยในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563