เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเปิดงานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ณ พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

เมื่อค่ำวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมเปิดงานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” เนื่องในงานประเพณียี่เป็งเมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวชาติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศกาล” โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ” จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน และโคมล้านนายังเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม และความศรัทธาของคนลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน จากการที่เทศบาลฯ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์โคม รวมถึงการฝึกทักษะการทำโคมให้กับชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย รวมถึงเด็กและเยาวชน ให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาล สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถมาร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคมแสนดวง และประเพณีลอยกระทง  โดยสามารถร่วมบูชาและถวายโคม ได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563