ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อตรวจประเมินความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล และเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน และตรวจคัดกรองโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้  ดังนั้นศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จึงมีการเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นประจำทุกปี ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการดูแลระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ และควบคุมการรับประทานอาหาร และดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี เพราะถ้าปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา โรคไต เป็นต้น จึงต้องคอยระวังระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่เกณฑ์ปกติ เน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ