เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายโคมเเด่องค์พระธาตุหริภุญชัย

เมื่อค่ำวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายโคมเเด่องค์พระธาตุหริภุญชัย ในงาน “เทศกาลโคมเเสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2563 โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี และมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานถวายโคมเเด่องค์พระธาตุหริภุญชัย เพื่อเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดลำพูน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวนแห่โคมถวายเเด่องค์พระธาตุหริภุญชัยจากธนาคาร ธกส.จังหวัดลำพูน มายังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้นมีการแสดงการฟ้อนโคมและฟ้อนผางประทีป และแสดงพระธรรมเทศนาชาดกล้านนา เรื่องอานิสงส์ผางประทีป โดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. พิธีถวายโคมเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มีการประกวด“โคมลอย หรือ ว่าวควัน” เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี และสาธิตการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย และในเวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานเทศกาลโคมแสนดวง และประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นเมืองบุญแห่งล้านนาของนครหริภุญชัย ที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนานกว่า 1,300 ปี