เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีถวายโคมเพื่อสักการะแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย

เมื่อค่ำวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  เทศบาลเมืองลำพูนนำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู จัดพิธีถวายโคมเพื่อสักการะแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีถวายโคมเพื่อสักการะแด่พระนางจามเทวี  เป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาล โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าแสงประทีปจากบูชาโคมจะช่วยส่องประกายให้ดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข