เทศบาลเมืองลำพูน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ส่งเสริมความเป็นไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

เมื่อค่ำวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานครู จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนกระทงสาย ฟ้อนตำนานลอยกระทง และตีกลองสะบัดชัย ของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และริมฝั่งแม่น้ำกวงยังมีการแสดง แสง สี เสียง River Festival Lamphun ครั้งที่ 2 “รื่นเริง แสงศิลป์ สืบสานเทศกาลโคมลำพูน” รวมทั้งมีตลาดนัดชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอปจังหวัดลำพูน สินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรอินทรีย์หลากหลายชนิด ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมความเป็นไทย และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมด้วยการขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสายน้ำให้สะอาด ส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน