ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แก้ไขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับการใช้ฌาปนสถานในเขตเทศบาลเมืองลำพูน