เทศบาลเมืองลำพูน รับมอบเก้าอี้นั่ง จาก 3BB จังหวัดลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับปะชาชนที่มาติดต่อราชการ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน รับมอบเก้าอี้นั่งจำนวน 5 ชุด จากนายธนาโชติ เอกเกิด ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดลำพูน ที่สนับสนุนเก้าอี้นั่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนได้ใช้งานต่อไป