เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลำพูน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพที่ดี จึงนำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลำพูน เพื่อ  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสร้างสำนึกให้เห็นคุณค่าของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยเทศบาลเมืองลำพูนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทำให้เปิดมุมใหม่ของการท่องเที่ยว และยังเป็นการรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้กลับมา เช่น ประเพณีสลาย้อม ที่สามารถเคลื่อนขบวนแห่ต้นสลากย้อมที่มีความสูง 8-12 เมตร ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้อย่างสวยงามตระการตา และเทศบาลฯ ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการจัดบริการรถรางนำเที่ยวสถานที่สำคัญ วัดวาอาราม โบราณสถาน และสถานที่ประวัติศาสตร์มากมายในเมืองลำพูน ทำให้ผู้ที่มาเยือนสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ท่ามกลางกลิ่นอายของเมืองเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาอย่างแท้จริง