ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนตามปริมาณงานที่ กำจัดจริงในแต่ละวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)