เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง เยี่ยมชมผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชัยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ ประแส จังหวัดระยอง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ประแส ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการจัดการการบริการสาธารณะ และวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน รวมถึงการบริหารจัดการเมืองลำพูนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ยอดเยี่ยมระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและร่วมสร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น คณะศึกษาดูงาน  ได้นั่งรถรางชมเมืองเก่าลำพูนเปิดมุมมองการท่องเที่ยว  บนถนนสายหลักที่นำเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างสวยงาม