เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูนได้รับมอบหมายให้ประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี  เนื่องในการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดลำพูนและให้การจัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีขึ้นถวายมาลัยข้อพระกรและจุดธูปบวงสรวงบูชา พร้อมปักธูปหางบนเครื่องบวงสรวง  โปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้น อาจารย์พงศเทพ มนัสตรง   เริ่มพิธีประกาศบวงสรวงพระนางจามเทวีเป็นลำดับ

สำหรับการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน  ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน – 6  ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่เอกชนใกล้เคียงกับ หจก.เม่งฮวดการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด ถนนสายลำพูน – ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2563 ,การประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2020 และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงาน