เทศบาลเมืองสระแก้ว แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี และกิจการสภาของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศบาลเมืองสระแก้ว ,  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการจัดการที่ดีและกิจการสภาของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน