เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ปัจจุบันได้พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดยเป็นชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศพม่า และใช้เส้นทางธรรมชาติลักลอบเข้ามาจึงไม่มีการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดระลอกใหม่  เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองลำพูนโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินออกตรวจสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและตลาดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาและปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองลำพูนเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจัดหาเจลแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้า ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบด้วยน้ำยาทำความสะอาด และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการจัดพื้นที่ให้เว้นระยะห่างสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าหรือพบผู้เดินทางที่ไม่ผ่านการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการภาครัฐ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกัน สอบสวนโรค หากพบผู้ติดเชื้อจะสามารถส่งรักษาตามระบบได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้มีการนำเชื้อแพร่มาสู่คนในประเทศเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงยึดหลัก DMHT ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว  ปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเกาะป้องกันโควิด-19 แก่ตนเองและคนรอบข้าง