เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่แนะนำ “ร้านเสริมสวย” ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ในสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยเน้นย้ำให้  ผู้ประกอบการและพนักงานบริการทุกคน ต้องให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดและปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในขณะให้บริการ รวมทั้งล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนต่อไป

ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้าน ต้องจัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้า และทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยทุก ๆ 2 ชั่วโมง และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว ส่วนอุปกรณ์ในการเสริมสวย เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการกับลูกค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งจัดเก้าอี้บริการลูกค้าไม่ให้  แออัด หรือให้บริการนัดคิวการตัดผม เสริมสวย ล่วงหน้า เพื่อลดเวลาในการนั่งรอและอยู่ในสถานที่ร่วมกัน ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูนขอความร่วมมือร้านตัดผม ร้านเสริมสวยทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและผู้ใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????