เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ย้ำเตือนการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและย้ำเตือนการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการรวบรวมสถิติและเวลาในการใช้บริการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และในกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถติดตามได้ง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะต้องใช้ระบบจดบันทึกควบคู่ไปด้วย โดยให้สถานที่ประกอบกิจการ จัดให้มีสมุดบันทึกข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการโดยให้มีข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สำหรับประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดได้ ️เพียงลงทะเบียนและเช็คอินในแอปพลิเคชันไทยชนะ เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้อื่นสามารถเช็คปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงหากพบการติดเชื้อก็จะสามารถติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองได้ทันที ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง