เทศบาลเมืองลำพูน เน้นย้ำถนนคนเดิน Street food ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการ และเน้นย้ำพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ผู้ประกอบการถนนคนเดิน ร้านอาหาร Street food ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  ซ้ำของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเข้มงวด และมีมาตรการให้ตลาดสด ถนนคนเดิน แต่ละแห่งกำหนดเส้นทางเข้าและออกที่สะดวกต่อการคัดกรองผู้ไปใช้บริการ และมีการตรวจวัดไข้ตามมาตรฐานการสาธารณสุข และกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าไปในตลาดหรือถนนคนเดิน ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าต้องจำหน่ายอาหารที่ปรุงสุกสะอาด มีการปกปิดอาหาร และมีแผงกั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อป้องกันเชื้อโรค และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและถุงมือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของ

ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงยึดหลัก DMHT ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว  ปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเกาะป้องกันโควิด-19 แก่ตนเองและคนรอบข้าง