โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 93 ปี และงาน “แอ่วกาด แอ่วลี ละอ่อนประตูลี้ ม่วนอก ม่วนใจ๋”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดย โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 93 ปี และงาน “แอ่วกาด   แอ่วลี ละอ่อนประตูลี้ ม่วนอก ม่วนใจ๋” ประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน  9 รูป โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และตีกลองสะบัดชัย เพื่อเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน , นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงบนเวที อาทิ การแสดงกลองสะบัดชัย , การแสดงเต้นประกอบเพลง , การประกวดส้มตำลีลา , การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  สำหรับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2470  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งโรงเรียนฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างผลงานและชื่อเสียงทาง ด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 93 ปี ที่พร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป